20/9/15

Introducció

La Biblioteca Municipal de Manlleu, conjuntament amb un grup de col·laboradors voluntaris ha iniciat el projecte Els noms dels carrers de Manlleu.

Sabedors de la importància que té el coneixement del territori més proper, en aquest cas la ciutat, volem posar a disposició de la població un bocí d’aquesta història, de la nostra història. Es tracta de l’origen, desenvolupament i característiques especials (entre aquestes el nom) dels carrers del nucli urbà.

Els espais urbans, els llocs per on passa gran part de la nostra vida quotidiana, guarden molts secrets. Des de la raó del seu nom i el seu significat fins als edificis i monuments emblemàtics que s’hi poden veure a quins han estat les manlleuenques i manlleuencs que hi ha nascut i que han destacat en alguna de les branques de les humanitats, la ciència o la tècnica humanes.

Només cal tenir en compte, a l'hora de cercar els noms dels carrers, que s'ha intentat mantenir el següent criteri: s'utilitza la preposició "de" entre el nom genèric i el nom concret de la via urbana en els casos que el carrer estigui relacionat amb persones (nom, cognoms o famílies). Igualment, s'ha mantingut en els casos en què s'utilitza de forma popular.