2/12/11

Parc de Cal Petit

El parc de Cal Petit pertany íntegrament al barri de Gràcia. Està situat al costat del carrer d’en Santiago Rusiñol i del carrer de Clavelles just on ha d’arrencar el nou carrer d’Ignasi Mas. Té unes mides aproximades de 45 per 45 però encara no ha estat urbanitzat.

El nom actual és parc de Cal Petit i el nom es va posar l’any 1994 sobre plànol ja que no està construït. El nom fa referència a la masia desapareguda de Cal Petit que hi havia en aquest indret. La masia va estar més de quinze anys sense masover.

L’últim compaginava les feines de pagès i camàlic. La masia rebé la primera trompada amb l’escapçament del turó de marga blava, dit “serrat rodó de Cal Petit”, pels fer fonaments del barri de Gràcia, l’any 1942. El turó tenia un perímetre de mitja quartera i estava envoltat d’un anell que recollia les aigües i les portava a la bassa de Cal Petit, a deu passes de la casa. En el solar del serrat s’aixecaren les primeres cases del barri i una serradora. La casa tenia un pou que feia patxoca. Va desaparèixer al final de la dècada de 1980 per donar pas a una nova urbanització de cases.

Bernat Prat