17/4/12

Llevant (plaça)

La plaça Llevant forma part íntegrament del barri de l’Erm. És una placa petita orientada de nord-est a sud-oest i amb unes mides de 70 per 50 metres. Té un espai per a jocs de la mainada amb una tanca que envolta tot el perímetre de la plaça. S’ha pogut veure el número 3 en els edificis que l’envolten.
 
El nom actual és plaça Llevant i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a la situació geogràfica, cap a l’est, de la plaça en el moment que va ser batejada. No hi ha cap raó altra raó que el lligui amb un fet manlleuenc llevat de la pressa en haver-li de posar nom quan es començaren a construir les cases. Actualment, la plaça acull l’Escola d’Adults Miquel Martí i Pol.

L’any 1989 encara no constava en el plànol oficial mentre que en el plànol de l’any 1997 ja hi era. No es pot determinar l’any exacte del seu bateig.
Passegeu per la plaça...

Bernat Prat