9/9/10

Plaça de Sant Antoni de Pàdua

La plaça de Sant Antoni de Pàdua es troba localitzada íntegrament al barri de l’Erm. Té una orientació nord-est sud-oest i unes mides aproximades de 120 per 50 metres. És l’espai obert entre els blocs d’en Mateu.

El nom actual és plaça de Sant Antoni de Pàdua i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al patró dels paletes. Sant Antoni de Pàdua (de nom secular Fernando Martins de Bulhões e Taveira Azevedo) va ser teòleg, predicador i frare portuguès. Va néixer a Lisboa l’any 1195 en el sí d’una família aristòcrata descendent del creuat Godofred de Bouillon, i va morir a Pàdua l’any 1231. Va ser canonitzat l’any 1232. La casa on va néixer va ser destruïda pel terratrèmol de l’any 1755.

Contràriament al desig de la seva família, va ingressar a l’abadia agustiniana de Sant Vicenç, als afores de Lisboa, i es va fer monjo. L’any 1220 va canviar d’ordre, es va fer franciscà i es va posar Antoni de nom (es deia Ferran de naixement). Fou enviat pels seus superiors a predicar contra el catarisme, viatjant pel nord d’Itàlia i sud de França. Es va posar malalt i es va retirar a un bosc, en una cel·la que fa fer-se ell mateix. Ha estat la persona que s’ha canonitzat amb més rapidesa, 352 dies després de la seva mort. Se li atribuïren molts miracles, tant en vida com un cop mort. La ciutat de Pàdua li va dedicar una basílica per conservar les seves restes. Al cap de 30 anys de mort es va obrir el seu sarcòfag i es va trobar el cos totalment corrupte llevat de la llengua que estava en perfectes condicions.

A principis de la dècada de 1960 Manlleu estava rebent una forta immigració del sud d’Espanya. Per tal motiu, per pal·liar la manca d’habitatges es varen aixecar els pisos d’en Mateu a la carretera de Torelló. Els pisos eren senzills i econòmics i hi anaren a parar una gran quantitat dels nouvinguts. La primera feina que trobaven els nouvinguts solia ser la de manobre i per aquest motiu es va creure convenient batejar la plaça que quedava entre els pisos d’en Mateu, amb el nom del patró dels paletes, Sant Antoni de Pàdua.

La plaça va ser batejada l’any 1963.

L’1 de juliol de 1984, a la banda oest de la placa que havia estat feia poc urbanitzada, es va inaugurar la imatge de sant Antoni que havia estat esculpida pel manlleuenc Alfons Casas. L'any 2009 va ser remodelada de nou i la imatge del sant va ser situada a l'altra banda, dins una estructura de metall i vidre.

Bernat Prat