9/9/10

Plaça Quintana

La plaça Quintana pertany íntegrament al barri de Dalt Vila. Té una orientació est oest i unes mides aproximades de 40 per 20 metres. Està limitada pel carrer del Comte, la plaça de Crist Rei i la plaça Trias. S’ha trobat el número 9.

El nom actual és plaça Quintana i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al de la masia Quintana que hi havia en aquest lloc i que va ser deshabitada l’any 1348 a causa de la pesta. Aquesta antiga plaça havia acollit el mercat setmanal abans d’estar arreglada la plaça de Dalt Vila.
En aquesta plaça, en el cantó sud hi ha la casa Gras. Aixecada l’any 1894 era la llar d’una família benestant; es deia que tenien una finca a cada província. A les golfes hi tenien el colomar. Gras era el cognom ja que ell era alt i prim com un Sant Guim. A la postguerra s’hi va guardar durant uns anys desferres d’aram per reconstruir les campanes destruïdes l’any 1936. Els habitants de la casa es dedicaven a la reproducció de coloms ensinistrats. L’edifici es va construir l’any 1894 sota els plànols de l’arquitecte Joan Sardà.

A l’altra banda hi havia hagut l’escola de la mestra Maria Molas que va exercir fins més enllà de 1960.

Passegeu per la plaça...


Bernat Prat