9/9/10

Plaça Església de Gràcia

La plaça de l’Església de Gràcia està situada íntegrament al Barri de Gràcia. És una plaça rectangular de 50 per 30 metres i està delimitada pel carrer Roca i el carrer de Voltregà.

El seu nom ha estat des del seu bateig plaça de l’Església de Gràcia. L’any 1999 l’ajuntament va arranjar els voltants de l’església, plantant arbres i posant mobiliari urbà i va ser en aquest moment quan se li va donar el nom de plaça de l’Església de Gràcia.

El nom fa referència a l’església que tanca el seu cantó sud. L’església de Gràcia es va inaugurar l’any 1951 com una capella reduïda que aviat es va fer petita. Mossèn Joaquim Blancafort fou nomenat el seu vicari. L’artista local Ramon Pujol va tallar una imatge de la Verge a semblança de la que hi havia a l’església de Santa Maria i que fou cremada pels revolucionaris l’any 1936. L’any 1958 es va inaugurar l’ampliació de l’església amb el campanar característic.

Camineu per la plaça...

Bernat Prat