9/9/10

Passeig del Puig

El passeig del Puig està situat íntegrament al barri del Puig- la Teuleria. Té una orientació nord-est sud-oest i una longitud aproximada de 100 metres. Comença a l’avinguda de Roma i acaba amb el número 27 al carrer de Ripoll.

El nom actual és passeig del Puig i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a la masia que hi havia enfilada al pujol del capdavall del carrer, on ara hi ha l’àrea de salut de Manlleu. La masia estava datada del 1699 i va desaparèixer el 1987 al construir-se el complex sanitari de Manlleu. La masia conreava cànem de la bassa del Puig, just a sota l’Hospital i el posaven a assecar a la façana en forma de grans penjolls. Per aquest motiu la masia era coneguda popularment per Can Penjolls. També es digué Cal Tut per un masover que provenia de Cal Tut de Granollers de la plana. Pertanyia a l’hisendat Espona del Rossell. Al costat de la masia, des del 1928 fins el 1934, hi hagué el camp de futbol dels Lluïssos i dels Avantguardistes, entitats d’esplai catòliques de Manlleu. També hi havia una era ben ventada arrendada pels pagesos petits de la vila. La seva anulació en aixecar-se l’Hospital va fer que se’n fes un altre al capdavall del carrer de l’Era Nova.

El carrer va ser batejat l’any 1986.

Passegeu pel passeig...

Bernat Prat