24/9/10

Passatge Vendrell

El passatge del Vendrell pertany íntegrament al barri de Baix Vila. Té una orientació est-oest i una longitud aproximada de 140 metres. Comença al carrer del Vendrell i acaba darrere les cases del carrer d’Enric Delaris sense que tingui sortida ni numeració.

El nom actual és passatge del Vendrell i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a una masia que hi havia al final del carrer del Vendrell, tocant al Canal Industrial, que portava per nom el Vendrell. L’any 1698 la família Vendrell Miarons varen vendre el molí de la seva propietat, i que estava a tocar de la masia, a la família Regàs, originant un conflicte important amb el comú de Manlleu per la dita “qüestió dels molins” en que la família Regàs ostentava el monopoli de moltura en el terme de Manlleu, podent fixar preus abusius.

No s’ha pogut determinar l’any del bateig d’aquest passatge.

Vegeu l'accés al passatge...


Bernat Prat