24/9/10

Passatge del Doctor Fleming

El passatge del Doctor Fleming pertany integrament al barri Nou. Té una direcció est oest i una longitud aproximada de 90 metres. Comença al passatge d’Àngela Roca i no té sortida.

El nom actual és passatge d’Àngela Roca i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al descobridor de la penicil·lina. Alexander Fleming va néixer a Escòcia l’any 1881 i va morir a Londres l’any 1955. Va ser el descobridor de l’enzim antimicrobià “lisozima” i de l’antibiòtic penicil·lina, descobriments que va publicar l’any 1929. Però no va 
ser fins la Segona Guerra Mundial que els americans s’interessaren pel descobriment, i el desenvoluparen. El Doctor Fleming va obtenir el premi Nobel l’any 1945. Com a nota curiosa, era un gran aficionat al vi de Xerès i va pronunciar una frase que es va fer famosa: “Si la penicil·lina cura als malalts, el Xerès ressuscita als morts”.

No s’ha pogut determinar l’any que es va posar nom a aquest passatge que du als garatges del darrere de les cases del carrer del mateix nom.


Bernat Prat