24/9/10

Passatge Casserres

El passatge Casserres pertany íntegrament al barri de la Cavalleria-La Salut. Té una orientació nord-est sud-oest i el tram final gira cap l’oest. La seva longitud aproximada és de 90 metres i no hi ha cap tipus de numeració. És un carreró estret i rònec.

El nom actual és passatge de Casserres i sempre ha estat el mateix. Fa referència al carrer de Casserres que està a tocar.

Es desconeix l’any del seu bateig.


Bernat Prat