24/9/10

Passatge Mas Prat

El passatge Mas Prat pertany íntegrament al barri de la Cavalleria La Salut. La seva orientació és est-oest i té una longitud aproximada de 150 metres. El carrer comença a la plaça d’en Lluís Pou i Solà i acaba al carrer de Sant Miquel de la Guàrdia. El carrer no està asfaltat ni és rectilini. S’ha detectat el número 4.

El nom actual és passatge Mas Prat i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a l’edifici que hi ha en aquest carrer i que pertany als actuals propietaris de la masia de La Cavalleria, la família Prat. La casa és una segregació de la Cavalleria. On ara hi ha la casa i l’horta hi havia un roquetar feréstec anomenat “Les roques dels gitanos”, per on baixava el bestiar de la Cavalleria per abeurar-se al riu. Durant molts anys el dipòsit de la finca va donar aigua al veïnat de La Salut.

En el plànol del 1989 encara no consta el passatge, en canvi en el de l’any 1997 ja hi és contemplat.

Bernat Prat