9/9/10

Carrer Vilamontà

El carrer Vilamontà pertany al polígon industrial de La Coromina. Té una orientació nord-oest sud-est i una longitud aproximada de 450 metres. Comença al carrer de Sogorb i acaba amb el número 95 al carrer de Garcia Estrada.

El nom actual és carrer Vilamontà i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a la masia de Vilamontà d’on era fill Jaume de Vilamontà. La masia de Vilamontà la trobem pocs metres després de creuar la via del tren al pas de la Miranda. És també una masia antiga del terme de Manlleu, documentada a les primeries del segle XIV, quan el canonge del monestir de Manlleu, Jaume de Vilamontà, fa edificar la petita església de Sant Jaume de Vilamontà, també dita Sant Jaume Vell, avui desapareguda i de la qual només en resten els fonaments i encara dissimulats per l’herbei i els matolls que els cobreixen. La masia de Vilamontà figura en els cadastres de finals del segle passat existents a l’Arxiu Municipal, juntament amb la masia de Madiroles, ja que el propietari era en Ramon Madiroles. En aquests cadastres, s’hi esmenten unes cinquanta-cinc quarteres, de les quals vint corresponen a Vilamontà. Altres propietaris coneguts són la família Molist.

La primera referència al nom del carrer la trobem l’any 1976 en les fitxes de llicència d’obra de l’Ajuntament. No s’ha pogut esbrinar l’any exacte que va ser batejat el carrer.

Passegeu pel carrer...


Bernat Prat