9/9/10

Carrer Tremp

El carrer de Tremp pertany íntegrament al barri de Vistalegre. Té una orientació nord sud fins el carrer de Barcelona, Aleshores gira cap al sud-oest. La seva longitud aproximada és de 110 metres. Comença sobre el pla de Can Puntí i acaba amb el número 20 al passeig del Cingle.

El nom actual és carrer de Tremp i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al convent dels Pares Dominics de Tremp.
L’any 1592 el monestir de Manlleu havia entrat en decadència i una bula del papa Clement VIII ordena que passi a dependre dels Pares Dominics de Tremp.

El prior de Manlleu s’hi oposà però l’any 1606 va perdre el plet i el monestir de Manlleu passà a dependre del convent dels Pares Dominics de Tremp. Aquesta dependència dura fins l’any 1835 en què es crea la figura del rector per la parròquia de Santa Maria, éssent Raimon Mas el primer en ocupar el càrrec.

Durant uns anys, del 1961 fins més enllà del 1971, els plànols de Manlleu mostraven una plaça a la part final del carrer. Era la plaça de Pere de Centelles que es confongué amb el prior del Monestir de Manlleu, Pere del Perer, que va començar a construir el pont de Can Molas. La plaça va desaparèixer a la dècada de 1970.

El carrer va ser batejat l’any 1961.
Bernat Prat