9/9/10

Carrer Tras lo Mur

El carrer de Tras lo Mur pertany íntegrament al barri de Dalt Vila. Té una orientació nord-est sud-oest i fa una mica de corba. Té una longitud aproximada de 120 metres. Comença al carrer del Ter, just al tipus pont de la Bruixa, i acaba al carrer del Montseny sense que s’hagi trobat cap de numeració.

El nom actual és carrer de Tras lo Mur i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a les muralles de Manlleu. Aquest carrer passava just sota la muralla del nord que tancava la vila. Les muralles de Manlleu varen durar fins poc després de la crema de Manlleu, l’any 1839, per part del Comte d’Espanya. La vila va decidir que no volia ser ciutat murallada, objectiu d’accions militars en les guerres, i va enderrocar les que quedaven.
El carrer era el camí del cementiri actual des de l’any 1851, any en què es va inaugurar el cementiri fins l’any 1953 en què es va obrir un nou camí que sortia del carrer Alta Cortada.

Bernat Prat