9/9/10

Carrer Vendrell

El carrer Vendrell pertany al barri de Baix Vila des del seu començament al passeig del Ter fins l’encreuament amb el carrer de Baixa Cortada, i al barri de Dalt Vila al tros de carrer entre les cortades. Té una orientació nord sud i una longitud aproximada de 360 metres. Comença al passeig del Ter i acaba amb el número 57 al carrer d’Alta Cortada.

El nom actual és carrer Vendrell però no sempre ha estat el mateix. El carrer va néixer com a carrer del Vendrell a la dècada de 1840. L’any 1939, les autoritats franquistes li varen posar el nom de General Mola. Emilio Mola Vidal fou el cap dels militars que es varen aixecar contra la República el 1936 i que guanyaren la guerra. Les autoritats democràtiques retornaren el nom original al carrer l’any 1977.

El nom fa referència a una masia que hi havia al final del carrer, tocant al Canal Industrial actual, que portava per nom el Vendrell. L’any 1698 la família Vendrell Miarons varen vendre el molí de la seva propietat, i que estava a tocar de la masia, a la família Regàs, originant un conflicte important amb el comú de Manlleu per la dita “qüestió dels molins” en que la família Regàs ostentava el monopoli de moltura en el terme de Manlleu, podent fixar preus abusius.

Al final del carrer i a nivell del canal hi havia els rentants del Vendrell perquè les mestresses de l’entorn poguessin anar a rentar la roba al canal. Es varen eliminar l’any 1975 quan es va construir el pont de formigó que permet accedir a l’altre banda del canal.

En el número 10 del carrer hi ha una capelleta de la Mare de Déu del Carme i en el número 20 una altra capelleta amb la Mare de Déu de la Gleva. Sembla que totes dues tenen més de cent anys d’història.

En aquest carrer va néixer l’artista Joan Molera i Casals, conegut com "Mercuri Molera", a can Xaran.

Passegeu pel carrer...
 


Bernat Prat