25/6/10

Carrer Freser

El carrer Freser està situat al polígon industrial de La Coromina. Té una orientació nord-oest sud-est i una longitud aproximada de 100 metres. La numeració comença al carrer Canigó i arriba al número 10 al final del carrer que no té sortida.

El nom actual és carrer Freser i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al riu Freser, que està situat, quilòmetres enllà, d’on apunta el carrer. El Freser és un riu de la província de Girona, de curt recorregut (30 quilòmetres) que neix als Pirineus, sota el Pic de Bastiments, a 2.780 metres d’altura. Recull les aigües de la vessant mediterrània d’aquesta part dels Pirineus per entregar-les al riu Ter, del que és afluent, just a la vila de Ripoll.

El carrer va ser batejat entre l’any 1982 i l’any 1985. L’any 1982 encara no figura en el plànol de Manlleu i l’any 1985 surt citat en les llicències d’obres de l’Ajuntament.

Passegeu pel carrer...


Bernat Prat