23/6/10

Carrer Era d'en Carbó

El carrer Era d’en Carbó està ubicat al barri de l’Erm. Té una orientació nord-oest sud-est i una longitud aproximada de 250 metres. Comença al carrer de Mossèn Aulet i acaba amb el número 64 al carrer de l’Esperanto.
El nom actual és carrer Era d’en Carbó i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a una antiga era que hi havia on ara hi ha el carrer i que pertanyia a un tal Carbó. L’Era d’en Carbó era famosa entre els parcers de Manlleu que hi anaven a batre la collita.

El carrer va ser batejat l’any 1997 a proposta de Joan Domènec i Muns, un pagès manlleuenc amb una memòria prodigiosa i que juntament amb Bernat Prat va inventariar els noms del terme.

Bernat Prat