23/6/10

Carrer Comerç

El carrer Comerç pertany al polígon industrial de la Coromina des del carrer de Sogorb fins l’avinguda de Bellmunt, i al barri del Puig Teuleria a partir de l’avinguda de Bellmunt cap al sud. És la continuació cap el sud del carrer de la Indústria. Té una orientació nord-oest sud-est i una longitud aproximada de 320 metres. Comença al carrer de Sogorb i acaba amb el número 52 a prop del carrer de la Teuleria.

El nom actual del carrer és carrer Comerç i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a l’activitat mercantil del comerç. Es diu “comerç” a l’activitat socioeconòmica consistent en l’intercanvi d’alguns materials per a la seva venda o la seva transformació. És la transacció de quelcom a canvi d’una altra cosa d’igual valor. El comerciant és la persona física o jurídica que es dedica al comerç de forma habitual. També s’utilitza la paraula per referir-se a l’establiment comercial o botiga.

Els orígens del comerç es remunten a finals del Neolític, quan es va descobrir l’agricultura. Inicialment era una agricultura de subsistència on les collites obtingudes eren les justes per satisfer les necessitats dels qui s’hi dedicaven. Però a mesura d’incorporar nous desenvolupaments tecnològics, com l’emprar la força animal o eines més sofisticades, les collites esdevenien més abundants i sobrepassaven les necessitats de subsistència de la comunitat. Una part de la comunitat va deixar l’agricultura per dedicar-se a altres oficis com la terrisseria o la siderúrgia. Els excedents de les collites començaren a intercanviar-se amb altres objectes diferents dels de menjar. No només va significar un intercanvi de béns, sinó també un intercanvi d’innovacions científiques i tecnològiques. El comerç va fer prosperar la societat i la va obrir al món exterior.

Manlleu no és cap exemple de societat comercial a la comarca d’Osona. Aquesta característica l’absorbeix la capital, Vic. Però a Manlleu sempre hi ha hagut un munt de botigues menudes que han donat servei al veïnat. És ara amb el creixement del transport particular quan s’ha aguditzat l’especialització de cada vila. L’especialització de Manlleu no és el comerç sinó la indústria.


Passegeu pel carrer...


Bernat Prat