23/6/10

Carrer Castellot

El carrer del Castellot pertany íntegrament al barri del Puig Teuleria. Té una orientació nord-oest sud-est i una longitud aproximada de 320 metres. Està partit en dos trossos. Un primer tram va del carrer de Sant Pere al carrer Torrent Magí. En aquell punt es troba enfront del parc del Puig. Continua a l’altre cantó del parc i arriba fins a la carretera d’Olot. La numeració comença a la carretera d’Olot i arriba al número 48 al carrer de Sant Pere.

El nom actual és carrer de Castellot tot i que no és correcte ja que va néixer com a carrer del Castellot com s’explica a continuació. El nom fa referència al castell de Manlleu. A les runes que en quedaven, els manlleuencs del segle XIX, i possiblement abans, en deien “el castellot”. Sembla que el castell de Manlleu era del segle XI, si bé per la forma quadrangular de la torre indicaria que és anterior, ja que a partir del segle XI les torres dels castells es feren de forma cilíndrica. Estava situat prop del nucli de Manlleu, als afores de la vila, en el lloc aproximat on avui hi ha el Mercat Municipal. Segons Domènec Torrent i Garriga que era present quan el propietari del terreny Josep Espona, l’any 1895, va manar treure les restes del castell per dedicar la terra a cultiu, el castell de Manlleu tenia fosos, estacades, un pont llevadís i una torre d’homenatge quadrada al centre del recinte. No s’ha pogut determinar qui fou la família que manà aixecar el castell de Manlleu ni l’any exacte en que ho va fer però quan era propietat del senyor feudal Pere Amat (1058-1086) era la fortalesa més important del territori. El moment del màxim esplendor del castell de Manlleu va ser el primer terç del segle XIII amb el castellà Bernat de Manlleu que morí l’any 1228. La seva destrucció ocorregué el segle XVIII. Moltes pedres del castell serviren per bastir les noves cases de la vila que s’estava engrandint a marxes forçades.

Cal fer esment del treball “El castell de Manlleu” de Francesc d’Assís Pujol i Escalé, publicat en el volum V de “Lletres Amicals”; i de l’article “Notes històriques del castell de Manlleu” de Domènec Torrent i Garriga publicades en un butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.

El carrer va ser batejat l’any 1959.


Passegeu pel carrer...

Bernat Prat