23/6/10

Carrer Alp

El carrer Alp està situat al polígon industrial de La Coromina. Té una orientació nord-oest a sud-est i una longitud aproximada de 300 metres. És la continuació del carrer Font de Tarrés i va des del carrer de Sogorb fins als camps al nord del municipi. La numeració comença al carrer de Sogorb i arriba fins el número 28.

El nom actual és carrer Alp i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al municipi d’Alp a la Cerdanya, municipi on apunta la direcció del carrer. Alp és un municipi de la Baixa Cerdanya a la província de Girona i limita amb les comarques del Ripollès i el Bergadà. Inclou els nuclis de La Molina i Masella. La forta afició a l’esquí de la gent de Manlleu va ser el motiu desencadenant del bateig del carrer.

El nom va ser posat entre el 1982 i el 1984. No figura en el plànol de Manlleu de l’any 1982; l’any 1984 figura citat, per primer cop, en les fitxes dels permisos d’obres de l’Ajuntament.


Passegeu pel carrer...

Bernat Prat