23/6/10

Baixada Bonet

La baixada d’en Bonet pertany íntegrament al barri de Dalt Vila. Té una orientació nord sud i una longitud aproximada de 100 metres. Comença a la plaça de Sant Higini i acaba amb el número 10 al carrer de la Font.

El nom actual és baixada d’en Bonet però no sempre ha tingut el mateix nom. Segons Torrent i Garriga havia tingut nom d’altres propietaris dels que es desconeix la identitat. El nom actual fa referència a un propietari i el carrer porta el seu nom des de la meitat del segle XIX com a mínim.

Al final del carrer hi havia una torre de defensa que es va enderrocar l’any 1858. Rebia el nom de torre de la Costa d’en Bonet.

Al voltant de l’any 1970 es va reformar el carrer derruint l’últim tros de muralla que quedava a la vila pel perill de despreniments. Aquell mateix any es va posar pomposament la primera pedra d’un futur museu de Manlleu que mai ha arribat a ser. L’any 2009 es va enjardinar la zona acabant definitivament el carrer.


Passegeu pel carrer...

Bernat Prat