23/6/10

Avinguda de Roma

L’avinguda de Roma és el carrer més llarg de Manlleu i pertany a diversos barris. Té una orientació est – oest i està entre els carrers de Vila-setrú i l’avinguda Puigmal. La seva longitud aproximada és de 1.800 metres. La numeració comença a la plaça de la Sardana i acaba amb el número 347 just a tocar el carrer de Vila-setrú.

El nom actual és avinguda de Roma i sempre ha tingut el mateix nom. Es va batejar l’any 1962 i el seu nom fa referència a la influència de l’Imperi Romà en el terme de Manlleu. Els vestigis romans trobats a Manlleu són molt nombrosos i l’existència de vil·les romanes, gairebé està assegurat. Segons Mossèn Pau Parassols, amb poc fonament històric, hi havia un magatzem de gra al serrat de Corcó que rebria el nom de Vil·la Segertrudis. Servia per emmagatzemar els tributs que havien de pagar els habitants de la contrada; d’aquí havia vingut el nom de Vila-setrú. S'ignora de quina va treure la informació l’historiador torellonenc i es considera una invenció. Allò que sí és segur són les troballes del Mas Fugurull amb una moneda de coure de Vespasià i el poblat identificat a la zona de Vista-alegre conegut amb el nom de 'Can Caseta' datat de l'època de la romanització de la tribu dels ausetans; les del Cordó en la ubicació actual, ceràmica romana; i les restes romanes trobades a la font de Madirolas. També es parla d’una vil·la romana en el lloc on ara hi ha l’església de Santa Maria, tot i que no està provada la seva existència.


Per altra banda, l'any 1985, prop de l'IES Antoni Pous es va localitzar les restes d'un poblat de de l'època calcolítica i Bronze Antic (2000-1800 aC). En campanyes d'excavacions de 1986 i 1987-88 es va descobrir diverses sitges amb material ceràmic i un enterrament amb dos esquelets humans. Les investigacions posteriors, especialment a partir de les restes vegetals trobades, van permetre establir el paisatge, amb les espècies vegetals i la fauna del moment.

L’avinguda de Roma té alguns monuments interessants. Comença amb el Monument a la Sardana (inaugurat amb motiu de ser Ciutat Pubilla, el 1999) de la plaça del mateix nom, obra de Pep Domènech i acaba amb el monument al Serpent de Manlleu, just a l’encreuament amb el carrer de Vila-Setrú. Com a edificis importants s’ha de citar l’Institut Antoni Pous i Argila i la seu central de l'empresa Lavola, al costat de l’Institut. També hi ha el parc del cementiri i el parc d’Àngela Roca.

Passegeu per l 'avinguda...

Bernat Prat