23/6/10

Avinguda les Hortes

L’avinguda les Hortes pertany íntegrament al barri de Baix Vila. Té una orientació nord sud i una longitud aproximada de 110 metres. Comença al passeig del Ter i acaba amb el número 18 al carrer d’en Santiago Rusiñol.

El nom actual és avinguda les Hortes i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a l’horta que hi havia en el lloc del carrer actual. El seu nom era el de Hortes de l'Alamany. La casa tenia sis quarteres de regadiu.
Per a tal fi emprava un pou, davant del Molí, que pujava l’aigua mitjançant una torre metàl·lica amb aspes. La força del vent feia pujar l’aigua que era abocada en un dipòsit de pedra molt gran. Desaparegué per l’aiguat del 1896. El pou es va refer amb una bomba elèctrica. Davant la masia hi havia una era per a batre cereals. Datada del 1890, la masia desaparegué el 1995 per un projecte d’urbanització urbà. A la casa s’hi accedia per un pont tocant a les tres fàbriques. Tot el conjunt quedà molt malmès per l’aiguat del 1940. Al cap de poc, es tornà a refer les hortes de l'Alamany que proveïa de verdures i hortalisses a bona part de la vila.

El projecte d’urbanització va comportar variar el recorregut del passeig del Ter. En lloc de passar per davant del Molí Miarons i travessar el canal pel pont de pedra, es va obrir un tram de carrer on hi havia l’horta que enllaçava el passeig del Ter a l’alçada dels antics rentants del molí, deixant el Molí Miarons sense sortida per a vehicles.

El carrer va ser batejat l’any 2001.