25/10/11

Carrer Verge del Pilar

El carrer de la Verge del Pilar pertany al barri de la Cavalleria La Salut des del carrer de Sant Martí fins el passeig de Sant Joan i al barri de Baix Vila des d’aquest últim carrer fins el carrer del Pont. Té una orientació est oest i una longitud aproximada de 210 metres. Comença al carrer del Pont com a continuació del carrer de Sant Domènec i acaba amb el número 20 al carrer de Sant Martí.

El nom actual és carrer de la Verge del Pilar però havia tingut altres noms. En un principi el carrer només anava del passeig de Sant Joan fins els darreres de les cases del carrer de Sant Martí, és a dir, no tenia sortida. Per aquest fet era conegut com el carrer de “l’apèndix”, el tros de budell del cos humà que és cec. Amb la riuada de l’any 1940 es va aterrar la casa del carrer del Pont que

donava, davant per davant del carrer de Sant Domènec i l’ajuntament va decidir obrir un carrer aprofitant el solar enrunat, projecte que havia estat damunt la taula del consistori moltes vegades. Al nou carrer sorgit se li va posar el nom de Verge del Pilar, en honor de la Patrona de la Hispanitat i de la Guàrdia Civil, dos elements de molt ressò amb l’ideari falangista. Més endavant, a la dècada de 1990 es va obrir el carrer fins enllaçar amb el de Sant Martí.

La Verge del Pilar és una advocació mariana venerada a la Basílica de Saragossa. Els seus orígens es remunten a l’any 40 quan, segons la tradició cristiana, es va aparèixer a Sant Jaume, en carn mortal abans de l’assumpció. Com a testimoni va deixar una columna de jaspi. Sant Jaume i els primers set conversos varen aixecar una primitiva capella de tàpia a la vora del riu Ebre. Posteriorment aquesta primitiva església ha estat modificada molts cops fins arribar a l’actual basílica barroca.

En el número 20 hi ha una capelleta dedicada a la Mare de Déu del Pilar que es va beneir l’any 1959.

Passegeu pel carrer...

Bernat Prat