24/9/10

Plaça Tries

La plaça Tries pertany íntegrament al barri de Dalt Vila. Més que una plaça és un carrer eixamplat. Té una orientació nord-est sud-oest i unes mides aproximades de 50 per 15 metres. La plaça està limitada pel carrer de Rossell i per la plaça de la Quintana. Hi ha fins al número 12.

El nom actual és plaça Tries i no sempre ha estat el mateix. Fins el segle XVII era anomenada plaça “del Joc de la Pilota” tot i que es desconeix quina mena de joc s’hi practicava. Hi ha constància d’una baralla l’any 1704 en un dels partits que hi tenien lloc. Els pagesos Josep Erm i Martí Vila, que vivien enemistats amb els Cortada i els Regàs, es trobaven un jorn jugant a pilota en aquesta plaça. Un cop mal dirigit tocà a un dels espectadors que s’escaigué en ser Antoni Cortada, el qual, enutjat, escridassà als que jugaven: “Bon roig vos ha picat” frase que avui equivaldria a una descarada acusació de borratxera. Aquest fet donà lloc a un aldarull que després augmentà en intervenir-hi altra gent i la violència arribà al punt de produir-se un mort i diversos ferits. Amb aquesta excusa la justícia del Virrei de Catalunya, Francesc de Velasco, hi prengué part perseguint els partidaris de Carles de Regàs, els quals eren addictes a l’Arxiduc Carles d’Aústria.

El nom actual fa referència a una família que vivia en aquest carrer o que hi tenia alguna propietat. És una de les places més antigues de la Vila.

Passegeu per la plaça...

Bernat Prat