9/9/10

Plaça de Gràcia

La plaça de Nostra Senyora de Gràcia està situada íntegrament al Barri de Gràcia. És una plaça porxada, rectangular, en direcció nord-sud, d’uns 100 metres de llarg per 50 d’ampla. Hi desemboca el carrer d’Umbert que la travessa d’oest a est i està oberta a l’Avinguda de la Diputació en el seu extrem sud. La numeració de la Plaça de Ntra. Sra. de Gràcia comença al cantó sud -est i acaba al cantó sud- oest amb el número 23.

El nom es va posar el 8 d’octubre de 1945 quan es va inaugurar el Barri de l’Estació com es deia el Barri de Gràcia en aquells anys. El nom fa referència a la imatge de Nostra Senyora de Gràcia, de talla gòtica, que es venerava a l’església parroquial de Santa Maria abans de la guerra. L’any 1936 els revolucionaris anarquistes varen cremar la imatge a la plaça de Dalt Vila.

Amb la construcció de l’església del barri de l’Estació es va voler recuperar la veneració vers la Verge de Gràcia i es va dedicar l’església del nou barri a la Verge de Gràcia. L’artista local Ramon Pujol i Escalé va tallar una imatge a semblança de l’antiga que es va entronitzar el 12 de maig de 1952 amb una gran festa popular.

En un principi la plaça estava plena de botigues petites per assortir la gent del barri ja que el centre de Manlleu estava molt separat del Barri de l’Estació. Amb el pas dels anys s’han anat perdent les botigues que han cedit el lloc a garatges o a departaments dels nous habitatges reformats. A la part sud de la plaça, a la dècada de 1940, s’hi va aixecar una font amb un monument escaient que es va perdre a la dècada de 1970.


Passegeu per la plaça...

Bernat Prat