26/6/10

Carrer Serrat de les Esquitlleres

El carrer del Serrat de les Esquitlleres està situat íntegrament al Barri de Gràcia. Té una orientació d’est a oest i surt del carrer Rusiñol sense que tingui sortida. Fa uns 150 metres de llargada. La numeració comença al carrer Rusiñol i acaba al número 25. És un carrer format per xalets amb jardí.

El nom actual és carrer del Serrat de les Esquitlleres, nom que va ser donat per l’Ajuntament el 26 de gener del 1999. Abans no tenia nom ja que no hi havia els xalets privats. Era un terreny que pertanyia a Conductores Elèctricos Roqué i on hi havia les torres dels directius de l’empresa i la piscina dels empleats.

El nom fa referència a la pedra del serrat que era utilitzada per fer les esquitlleres, espècie de pilons troncocònics que es posaven a l’entrada de les portes d’accés de les cases i en els llocs on hi havia perill que les rodes dels carros fessin malbé la paret.

Aquest serrat havia tingut el nom de Serrat del Lluïsos ja que aquesta entitat, formada per joves cristians, hi tenia un camp de futbol. Al peu del serrat, quan es feien les obres d’explanació per bastir-hi l’actual fàbrica del Cordó, es trobaren restes d’un poblat ibèric. Al peu del serrat, just on ara hi ha la porteria de l’empresa de cables elèctrics, hi havia la Cantina d’en Lluís, molt famosa perquè hi feien parada les tartanes que anaven a buscar passatgers o mercaderies a l’estació del ferrocarril.

Al final de la dècada de 1940 s’aixecaren al serrat dues torres per als directius de les fàbriques. A finals de la dècada dels seixanta es va edificar una torra més gran per acollir el Director anglès de la multinacional BICC que havia comprat les accions de Conductores Eléctricos Roqué. L’any 1974 es va fer una piscina pels empleats en motiu del 50è aniversari de l’empresa. A la dècada del 1990, l’empresa es va vendre el terreny sobrant, per edificar-hi cases.

A l’inici del carrer, just enfront de la porteria de l’empresa hi ha un monument dedicat a Josep Roqué i Parladé, el fundador de Conductores Eléctricos Roqué, inaugurat l’any 1973.


Bernat Prat