26/6/10

Carrer Serrallo

El carrer Serrallo pertany al barri de l’Erm en la seva part oriental i al barri de Vilamirosa en l’occidental. Té una orientació nord-est sud-oest i una longitud aproximada de 470 metres tot i que es pot allargar molt ja que acaba amb camps conreats en els seus dos extrems. Comença uns metres enllà del carrer de Vilamirosa i acaba a l’avinguda Puigmal sense que consti cap tipus de numeració.

El nom actual és carrer Serrallo i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a la masia del Serrallo, molt propera al seu extrem oest. Es fa difícil endevinar el perquè del nom d’aquesta masia i cal pensar en un castellanisme. De l’italià trobem serraglio; del turc, serai; del castellà, serrallo; del català, serrall, que vol dir residència o palau, en alguns casos, part d’un palau destinat a l’harem. Una informació que no hem pogut confirmar és que hi havia hagut una cantina. En el cadastre de 1862, la masia el Serrallo la trobem dintre la propietat de Corcó, juntament amb la Cabanya de Corcó i la Teuleria de Corcó i n’era propietari en Ramon Pla i Corcó. En un padró de l’any 1901 figura com a propietari en Ramon Aguilar. Més tard, en Josep Ricard. L’any 1963 compra la propietat de Corcó, incloses les masies esmentades, en Manel Macià. El Serrallo passa més tard al seu fill Jordi, que és qui actualment té cura de l’explotació. Trobem la masia del Serrallo tot just acabat el passeig de Sant Joan, a l’esquerra i tocant a la carretera de Torelló.
El Serrallo, juntament amb la Teuleria de Corcó i la Cabanya de Corcó, les trobem mancades d’informació abans de l’any 1862. Pensem que si no són citades en documents i censos més antics és pel fet de ser masoveries dependents de Corcó, una de les masies més antigues del terme de Manlleu, però no hi ha dubte de l’existència d’aquestes masoveries, anteriorment a les dades esmentades.

La masia és un conjunt format per un edifici principal amb una ampliació annexa a la part posterior, construccions annexes i una casa de nova construcció. L’edifici principal és de planta baixa i un pis, amb unes golfes a sota teulada. És de planta rectangular i dues crugies. Cal destacar l’ornamentació de fusta a la barbacana de la façana principal i les obertures amb arcs rebaixats.

El carrer té un parc infantil força gran.

El carrer va ser batejat l’any 1993.

Passegeu pel carrer...


Bernat Prat