25/6/10

Carrer Ponent

El carrer de Ponent està situat íntegrament al Barri de Gràcia. Té una orientació nord – sud i fa una lleugera corba. Està situat entre el carrer d’en Rusiñol i el carrer de Voltregà, essent paral·lel al carrer Vila-setrú. La numeració comença al carrer d’en Rusiñol i acaba al carrer de Voltregà amb el número 6. És un carrer molt curt amb una longitud aproximada de 80 metres.El nom actual és el de carrer de Ponent i sempre ha estat el mateix. El nom ve de la posició del carrer ja que quan es va batejar era el carrer de Manlleu més a l’oest del nucli urbà. El nom va ser posat l’any 1989 quan ja hi havia alguns xalets edificats en aquella zona. Fins a meitat de la dècada del 1950, al lloc on ara hi ha el carrer, hi havia un edifici amb vivendes anomenat Cal Jardiner que va ser enderrocat degut al mal estat de la construcció.

Bernat Prat