25/6/10

Carrer la Pau

El carrer la Pau pertany al barri de Vilamirosa des del seu encreuament amb
l’avinguda de Roma cap al nord i al barri Nou la resta del carrer. Té tres trams diferenciats: el primer des del carrer d’Alta Cortada fins l’avinguda de Roma va de sud a nord; el segon arrenca de l’avinguda de Roma també de sud a nord, però sense coincidir exactament amb el final de l’altre tram; el tercer que s’inicia al carrer Antoni Font Forgas “Músic”, té una orientació sud-est nord-oest i tampoc s’inicia exactament en el punt que acaba el segon tram.
La longitud aproximada és de 470 metres. Comença al carrer d’Alta Cortada i acaba amb el número 110 al carrer de Doña Blanca.

El nom actual és el carrer la Pau. El nom fa referència a la situació de “no guerra”. El carrer fou batejat l’any 1964 quan es celebraren a tot Espanya les grans festes de “25 años de Paz”, referint-se als 25 anys transcorreguts des del final de la guerra civil l’any 1939 fins l’any 1964, sota la dictadura del general Franco, vencedor de la guerra. Es va tenir la prudència de no anomenar el carrer “25 años de paz”, situació que l’hagués fet insostenible un cop recuperada la democràcia. El carrer fa de banda oest, del parc del Cementiri, i de banda est, de la plaça del Mercat del dilluns.

Passegeu pel carrer...

Bernat Prat