23/6/10

Carrer d'Arnald de Corcó

El carrer d’Arnald de Corcó pertany des de la confluència amb Albert de Benet i fins al carrer de la Pau al barri de Vilamirosa. A partir del carrer de la Pau i fins el passeig de Sant Joan al barri de l’Erm. Té una orientació nord-est sud-oest i una longitud aproximada de 650 metres. Comença al carrer d’Albert de Benet i acaba al passeig de Sant Joan amb el número 111.

El nom actual és carrer d’Arnald de Corcó i sempre ha estat el mateix. El nom pot fer referència al monjo Arnald de Corcó que fou el nebot d’Arnau de Corcó, prior del Monestir de Manlleu, l’altre possibilitat de patronatge, sense que s’hagi pogut treure l’entrellat de a qui dels dos va dirigit el carrer. La persona que posava els noms als carrers de Manlleu en aquelles dates era Francesc Pujol, el cronista de la vila. Sovint havia cometat a familiars de l’existència d’un monjo de Casserres, nascut a Manlleu que havia mort santament. Per aquest motiu fa suposar que l’Arnald de Corcó triat era el prior de Casserres abans que el prior de Manlleu. S’ignora els mèrits del prior de Manlleu per gaudir del nom d’un carrer de la seva vila. El monjo Arnald de Corcó fou elegit prior del Monestir de Sant Pere de Casserres l’any 1338 on era un monjo molt respectat i estimat per la seva saviesa i virtut. Va morir l’any 1350. No s’han trobat més referències d’aquest personatge manlleuenc.

En el número 49 hi ha un plafó de rajoles que representa Sant Arnau i que va ser col·locat l’any 1987.

El carrer va ser batejat l’any 1959.


Passegeu pel carrer...

Bernat Prat