23/6/10

Carrer d'Antoni Baixeras

El carrer d’Antoni Baixeras pertany íntegrament al polígon industrial del Verdaguer. Té una orientació nord-oest sud-est i una longitud aproximada de 180 metres. Comença al carrer d’Eduard Rifà i acaba amb el número 26 a l’avinguda de Bellmunt.

El nom actual és carrer d’Antoni Baixeras i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a l’empresari industrial Antoni Baixeras. Aquest personatge fou coronel d’infanteria, hisendat i resident a Vic. El 5 d’octubre de 1841, Francesc Puget, Antoni Baixeras i Salvador Juncadella formen una companyia la qual gestionarà l’aigua sobrant de la sèquia del molí Miarons. Aquesta companyia comprà el 17 de novembre del mateix any, els terrenys situats al capdavall del carrer del Vendrell, on hi havia hagut dues cases cremades el 1839 a causa de la guerra dels carlins. Aquests terrenys, junt al comprat per Francesc Puget uns mesos abans, van esdevenir l’espai on es construïren les anomenades “Tres fàbriques”. Tot i ser un mateix edifici, la companyia que formaven Puget, Baixeras i Juncadella, va partir els seus bens, a l’hora que diferenciaven les construccions. El 13 de maig de 1843 s’efectuà la separació. La fàbrica de més a prop del carrer del Vendrell, fou de Juncadella-Baixeras, la del mig de Francesc Puget-Ferran Almeda-Joan Font, i la tercera, la més propera al molí, de Francesc Baulenas i Joan Serra. Degué ser el 1844 quan aquestes fàbriques es posaren a funcionar. Havia nascut el procés d’industrialització de Manlleu.

El carrer va ser batejat l’any 1994.

Passegeu pel carrer...

Bernat Prat