9/9/10

Plaça Pla dels Àlbers
La plaça Pla dels Àlbers està ubicada íntegrament al barri de l’Erm. És una plaça que pel cantó est és rectangular i pel cantó oest, rodona. Té unes dimensions aproximades de 120 per 100 metres. Està travessada per l’avinguda Puigmal i pel carrer de Bellfort que la parteixen en quatre trossos. La numeració arriba al número 34 pel cantó sud.

El nom actual és plaça Pla dels Àlbers i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència al petit bosc d’àlbers que hi havia en aquest lloc abans d’urbanitzar. L'àlber (Populus alba) és una espècie de pollancre. És un arbre de la família de les salicàcies originari del centre i el sud d'Europa i del Marroc fins a l'Àsia central. Pertany a la família de les Salicàcies, que es composa d'unes 200 espècies de plantes llenyoses, en casos excepcionals herbàcies, però generalment arbòries o arbustives, 30 de les quals pertanyen al gènere Populus i les restants a Salix. Populus alba com la resta d'àlbers i pollancres s'inclou dins del gènere Populus, que comprèn unes 40 espècies a tot el món, i del les quals al continent europeu n'hi són representades amb prou feines una dotzena. Entre elles es troben arbres importants per la seva fusta, en general tova i lleugera, encara que algunes espècies s'utilitzen també a Europa com a arbres d'ombra. Entre elles destaquen per la seva freqüència el "pollancre o àlber blanc" (P. alba) i el pollancre (P. nigra), comuns a prop de camins mentre que altres com el trèmol (P. tremula) són de caràcter més muntanyenc.

La fusta d’aquest arbre, molt lleugera, era emprada pels flequers de Manlleu per encendre els forns de pa.

Una de les quatre porcions de la plaça està dedicada a parc per la mainada amb jocs infantils.

La plaça va ser batejada l’any 1997.

Passegeu per la plaça...


Bernat Prat