25/6/10

Carrer Indústria

El carrer Indústria pertany al polígon industrial de La Coromina. La seva orientació és nord-oest sud-est i té una longitud aproximada de 350 metres. Comença al carrer de Sogorb i acaba amb el número 36 més enllà de la plaça de Llevant entre camps conreats.

El nom actual és carrer Indústria i sempre ha estat el mateix. El nom vol reflectir la capacitat industrial de la vila de Manlleu. La nostra ciutat va ser pionera en la revolució industrial catalana del segle XIX. Per manca de carbó de qualitat, les fàbriques catalanes hagueren d’optar per l’energia hidràulica. L’any 1841 el moliner Francesc Mitjavila venia a Francesc Puget i altres, la utilització de les aigües sobrants del canal que feia moure el molí Miarons. Pocs mesos després els hi venia, també, uns terrenys del capdavall de l’hort del molí, per aixecar les Tres Fàbriques i donar inici al canal industrial de Manlleu. En poc temps s’hi construïren vuit fàbriques tèxtils mogudes per la força del canal. Aquest fet va provocar un creixement espectacular dels habitants de Manlleu que es nodria de la pagesia dels pobles del voltant. Els beneficis que generaven les fàbriques del canal es varen invertir en crear altres tipus d’indústries, diferents a les tèxtils. Varen néixer empreses com La Piara, Pysesa, Conductores Elèctricos Roqué, Serra S.A... i moltes d’altres que contribuïren a engrandir el caràcter industrial de la nostra vila, fent-la, sense cap mena de dubte, la capital industrial de la comarca d’Osona.

Al final del carrer es troba la segona escola bressol municipal que rep el nom de “Els Picarols” i que ha estat inaugurat l’any 2011.

La primera referència del nom del carrer és de l’any 1978 i s’ha trobat en les fitxes de llicència d’obra de l’Ajuntament. Cal pensar, però, que el nom és més antic sense poder determinar amb exactitud la data en què es va batejar el carrer.

Passegeu pel carrer...


Bernat Prat