25/6/10

Carrer de Francesc Puget

El carrer de Francesc Puget està situat al polígon industrial del Verdaguer. Té una orientació nord-sud i una longitud aproximada de 500 metres. És una continuació del carrer Fontcuberta i va des de l’avinguda Bellmunt fins la carretera d’Olot. La numeració comença a la carretera d’Olot i acaba amb el número 57 a l’avinguda Bellmunt.

El nom actual és carrer de Francesc Puget Montfort i sempre ha estat el mateix. El nom fa referència a l’empresari Francesc Puget. Aquest personatge era nascut a Osseja, a la Cerdanya francesa. El 1825 s’instal·là a Vic on tingué una fàbrica moguda amb força animal. Fou un dels pioners de la industrialització a Manlleu quan es va adonar de les possibilitats del canal industrial i, juntament amb un parell de socis més, va comprar a Francesc Mitjavila, moliner del Molí Miarons el dret a utilitzar l’aigua sobrera per fer moure les seves fàbriques. El 5 d’octubre de 1841, Francesc Puget, Antoni Baixeras i Salvador Juncadella formen una companyia la qual gestionarà l’aigua sobrant de la sèquia esmentada anteriorment. Aquesta companyia comprà el 17 de novembre del mateix any, el terrenys situats al capdavall del carrer del Vendrell, on hi havia hagut dues cases cremades el 1839 a causa de la guerra dels carlins. Aquests terrenys, junt al comprat per Francesc Puget uns mesos abans, van esdevenir l’espai on es construïren les anomenades “Tres fàbriques”. Tot i ser un mateix edifici, la companyia que formaven Puget, Baixeras i Juncadella, va partir els seus bens, a l’hora que diferenciaven les construccions. El 13 de maig de 1843 s’efectuà la separació. La fàbrica de més a prop del carrer del Vendrell, fou de Juncadella-Baixeras, la del mig de Francesc Puget-Ferran Almeda-Joan Font, i la tercera, la més propera al molí, de Francesc Baulenas i Joan Serra. Degué ser el 1844 quan aquestes fàbriques es posaren a funcionar. Havia nascut el procés d’industrialització de Manlleu. El fill de Francesc Puget, Rafael Puget i Terrades, fou el constructor de l’actual casa de Cultura, de la plaça de Dalt Vila, i el seu nét Rafael Puget i Munt, és el protagonista del llibre de Josep Pla “Un senyor de Barcelona”.

El carrer va ser batejat l’any 1994.


Passegeu pel carrer...


Bernat Prat